За инвеститориФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

ДОКУМЕНТИ


Директор за връзки с инвеститорите

гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9


София Аргирова-Атанасова

investor@sphold.com

+35929634161

+359879899469