За инвеститори

Съобщение до инвеститорите

Приемът на акционери в офиса на ХЕС АД е временно преустановен.

    За да получите дивиденти за минали години следва да използвате заявлението, което се намира по-долу в списъка Документи.ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

ДОКУМЕНТИ


Директор за връзки с инвеститорите

гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9


София Аргирова-Атанасова

investor@sphold.com

+35929634161

+359879899469