За инвеститориФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ

ОБЩИ СЪБРАНИЯ

ДОКУМЕНТИ


Директор за връзки с инвеститорите

гр. София, ул. „Фредерик Жолио Кюри” № 20, ет. 9


Николай Митанкин

investor@sphold.com

+35909634161

+359888804844