Für Investoren

Съобщение до инвеститорите

Приемът на акционери в офиса на ХЕС АД е временно преустановен.

    За да получите дивиденти за минали години следва да използвате заявлението, което се намира по-долу в списъка Документи.JAHRESABSCHLUSS

ALLGEMEINE VERSAMMLUNGEN

DOKUMENTE


 L eit er Investor Relations 

Sofia, "Frederic Joliot Curie" Street Nr. 20, St. 9


Sofia Argirova-Atanasova

investor@sphold.com

+35929634161

+359879899469