Aktuelles

ХЕС АД взе участие в инициатива на Община Ямбол

             „Хидравлични елемен...
Lesen

ХЕС АД - спонсор на ФОНДАЦИЯ ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ

"Хидравлични елементи и системи" АД е един от основните спонсори, които подкрепят Фондация "Тел...
Lesen

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ХЕС АД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Приемът на акционери в офиса на ХЕС АД е временно преустановен. За д...
Lesen

ХЕС АД - Партньор в дуалното обучение

От няколко години „Хидравлични елементи и системи”АД е партньор на ПТГ „Иван Райнов”в дуалната...
Lesen

Аксиално Бутални Мотори серия МА2V

Моторите от серия MA2V са първите регулируеми мотори произведени от ХЕС АД. Представени през 2016г....
Lesen

Аксиално Бутални Помпи серия РАР

Помпите от серия РАР са първите аксиално бутални помпи произведени някога в България. Представени пр...
Lesen

Аксиално Бутални Мотори серия МАР

Аксиално Буталните Мотори от серия МАР са нашият пръв продукт от ново създаденото ни производство за...
Lesen