News

ХЕС АД - Партньор в дуалното обучение

От няколко години „Хидравлични елементи и системи”АД е партньор на ПТГ „Иван Райнов”в дуалната...
Read

Axial Piston Motors series MA2V

Моторите от серия MA2V са първите регулируеми мотори произведени от ХЕС АД. Представени през 2016г....
Read

Axial Piston Pumps series PAP

Помпите от серия РАР са първите аксиално бутални помпи произведени някога в България. Представени пр...
Read

Axial Piston Motors series MAP

Аксиално Буталните Мотори от серия МАР са нашият пръв продукт от ново създаденото ни производство за...
Read

„Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира пресконференция на 22 март.

Тема на пресконференцията е: Отчитане на резултатите от изпълнението...
Read

„Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира пресконференция на 16 март.

Тема на пресконференцията е: Отчитане на резултатите от изпълнение...
Read

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции” Документ...
Read

“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор с Министерство на икономиката

“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на...
Read