News

ХЕС АД взе участие в инициатива на Община Ямбол

             „Хидравлични елемен...
Read

ХЕС АД - спонсор на ФОНДАЦИЯ ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ

"Хидравлични елементи и системи" АД е един от основните спонсори, които подкрепят Фондация "Тел...
Read

ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ХЕС АД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Приемът на акционери в офиса на ХЕС АД е временно преустановен. За д...
Read

ХЕС АД - Партньор в дуалното обучение

От няколко години „Хидравлични елементи и системи”АД е партньор на ПТГ „Иван Райнов”в дуалната...
Read

Axial Piston Motors series MA2V

Моторите от серия MA2V са първите регулируеми мотори произведени от ХЕС АД. Представени през 2016г....
Read

Axial Piston Pumps series PAP

Помпите от серия РАР са първите аксиално бутални помпи произведени някога в България. Представени пр...
Read

Axial Piston Motors series MAP

Аксиално Буталните Мотори от серия МАР са нашият пръв продукт от ново създаденото ни производство за...
Read