For investors

Съобщение до инвеститорите

Приемът на акционери в офиса на ХЕС АД е временно преустановен.

    За да получите дивиденти за минали години следва да използвате заявлението, което се намира по-долу в списъка Документи.FINANCIAL STATEMENTS

GENERAL MEETINGS

DOCUMENTS


Investor relations director

Sofia,20 "Frederic Joliot-Curie" str., et. 9


Sofia Argirova-Atanasova

investor@sphold.com

+35929634161

+359879899469