ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ АД (ХЕС АД) подписа договор за изпълнение на Проект по Националния план за възстановяване и устойчивост


ХЕС АД сключи с Министерството на иновациите и растежа договор BG-RRP-

3.006-0484-C01 за финансиране по Програмата за икономическа трансформация към

Националния план за възстановяване и устойчивост, процедура чрез подбор BG-RRP-

3.006 „Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с локални

съоръжения за съхранение на енергия в предприятията“.

Attached files