Aktuelles

„Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира пресконференция на 22 март.

Тема на пресконференцията е: Отчитане на резултатите от изпълнението...
Lesen

„Хидравлични елементи и системи (ХЕС)“ АД – Ямбол организира пресконференция на 16 март.

Тема на пресконференцията е: Отчитане на резултатите от изпълнение...
Lesen

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции

“Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на 9 бр. машини за ХЕС АД с обособени позиции” Документ...
Lesen

“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор с Министерство на икономиката

“Хидравлични елементи и системи” АД сключи договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на...
Lesen