Приложение

Силовите хидравлични елементи са безалтернативни компоненти за създаването на високо-силови машини и съоръжения.
Основните области на приложение са:
Товаро-разтоварни машини кранове, мотокари, електрокари, самосвали
Строителни машини, багери, булдозери, валяци, бетонпомпи и др.
Минни машини и съоръжения
Селскостопански машини - комбайни, трактори
Транспортни и комунални почистващи машини
Кораби и пристанищни съоръжения
Машини за горска промишленост (дърводобив)
Съоръжения с общо машиностроително предназначение - преси, конвейери