История

HES през годините
1968
 • "Хидравлични елементи и системи" АД
  е правоприемник на Завод за Хидравлични Елементи, гр. Ямбол, основан през 1968г. като държавно предприятие към МЗ„Хидравлика", гр. Казанлък.
 • 1971
  През 1971г. заводът се обособява като самостоятелно предприятие към ДСО "Хидравлика", а през 1976г. е преустроен в Комбинат за Хидравлични Елементи „Иван Тенев".
 • 1991
  През 1991 година предприятието е преобразувано в акционерно дружество, а шест години по-късно, през 1997 е приватизирано и от тогава е 100% частно дружество с мажоритарен акционер “Стара Планина Холд” АД.
 • 1998
  В следприватизационния период в дружеството започва бързо развитие. В периода 1998 - 2011 г. поетапно е извършено цялостно преустройство на завода, реализирани са няколко инвестиционни програми, въведена е система за ефективен мениджмънт на бизнес активите и система за управление на качеството. В резултат на това предприятието успя да се адаптира към динамично променящите се пазарни условия и се превърна в завод с устойчиви пазарни позиции.
 • 2006
  През 2006 година завършва изпълнението на петгодишна програма за общо организационно и технологично развитие, в резултат на която са постигнати 2 пъти ръст на продажбите и 2 пъти ръст на производителността спрямо стартирането ѝ през 2002 година. Въведена е система за ефективен мениджмънт на бизнес активите и система за управление на качеството.
 • 2007
  През 2007 година ХЕС АД успешно осъществява увеличение на капитала си, чрез публично предлагане на нова емисия акции на Българската фондова борса (борсов код: 4НЕ).
 • 2011
  Набраният, чрез публично предлагане на акции, капитал се инвестира в изпълнението на втора петгодишна програма за общо технологично и организационно развитие. Основен фокус на програмата е модернизиране на съществуващи и въвеждане на нови технологични процеси при разширяване на ефективните производствени капацитети.
 • 2013
  През 2013 година се полага началото на съвместен проект между ХЕС АД - Ямбол и М+С Хидравлик АД - Казанлък за усвояване на производството и продажбите на аксиално-бутални помпи и мотори. Две години по-късно стартират продажбите на първите серийни модели.
 • 2018
  През 2018 година ХЕС АД отбеляза 50 години от своето основаване. В резултат на неуморните усилия на поколения от инженери и техници, предприятието успя да се адаптира към динамично променящите се пазарни условия и се превърна в завод с устойчиви пазарни позиции.
"ХИДРАВЛИЧНИ ЕЛЕМЕНТИ И СИСТЕМИ" АД е публично акционерно дружество със седалище град Ямбол, Югоизточна България.

Предприятието е с дългогодишна история и традиции в проектирането и производството на хидравлични цилиндри. Към момента ХЕС АД работи предимно по заявка и спецификация на клиента. Производствената листа на компанията включва:

 • Бутални цилиндри

 • Телескопични цилиндри

 • Плунжерни цилиндри

 • Рейкови цилиндри

 • Аксиално-бутални изделия (АБХИЗ)

Партньори

HES през годините
ХЕС АД е предпочитан партньор в Европа, Северна Америка и Азия.
Изпълнява поръчки за Австрия, Франция, Германия, Холандия, Швеция, Норвегия, Италия, Словения, Русия и САЩ


herman
kverneland
palfinger
rostelmash
stertil
SANDVIK

Сертификати

Във връзка с постоянния стремеж за подобряване на качеството на произвежданите продукти и за да поддържа високото доверие на своите клиенти, от 2005 година дружеството е сертифицирано съгласно изискванията на международния страндарт ISO 9001:2015 от TÜV Rheinland.

Качеството е от първостепенно значение и неговото гарантиране е потенциал за стратегически успех на пазара. В условията на динамичните пазарни промени, да сме лидери в областта на хидравликата означава фокусиране върху непрекъснато развитие и усъвършенстване на нашите продукти. Ето защо наш основен приоритет е повишаване на конкурентоспособността на предприятието чрез непрекъснато подобряване качеството на предлаганите изделия, насърчаване въвеждането на нови технологии в производствения процес, ефективно управление на ресурсите и постоянно повишаване професионалната квалификация и компетентност на персонала. Корпоративният ни имидж се гради върху дългогодишен опит и непрекъснато технологично развитие. За нас важно значение имат хората - техните знания и умения. През годините ние успяхме да създадем екип от квалифицирани професионалисти, които разработват, предлагат и прилагат ефективни и гъвкави решения.


Декларация за политиката по качеството

Устойчивост и развитие

Зад доброто име на ХЕС АД стои професионално управление, което непрекъснато се стреми да осигури устойчиво развитие на фирмата. В условията на динамичните пазарни промени, да сме лидери в областта на хидравликата означава фокусиране върху непрекъснато развитие и усъвършенстване на нашите продукти.

Удовлетвореност на клиентите

Ние в ХЕС АД работим за постоянното повишаване и поддържане на висока удовлетвореност на своите клиенти, като им предлагаме продукти с доказано качество, което е обезпечено с професионализъм, 50 годишна история и опит, амбиция за иновативност и прилагането на висок стандарт във всички наши дейности. За нас поддържането на високи стандарти е въпрос на професионално отношение към работата.

Бизнесът ни е толкова голям,
колкото са големи служителите ни - хората от които зависят процесите!

Развитието на нашите служители е гаранция за развитието на бизнеса ни. Ние ясно съзнаваме, че само силно мотивирани и добре обучени служители могат да гарантират високо качество на нашите продукти. Затова осигуряваме първоначално обучение за всеки новопостъпил, текущи обучения за затвърждаване и разширяване на придобитите знания и умения, и обучение при смяна на работната позиция. Когато инвестираме в нашия екип, ние инвестираме в нашия бизнес.

Кариери

Ние не търсим просто служители. Ние търсим хора, които имат дългосрочни перспективи за кариера. Тези, които демонстрират отдаденост на екипната работа, бързо получават възможности за повече отговорности и нови перспективи.
Присъединявайки се към нас, вие ще имате шанса да придобиете опит и познания областта на машиностроенето, да развиете своите умения и да изградите своята професионална кариера.
Научете повече