Развойна дейност

Високо квалифициран екип от машинни инженери обезпечава всички стадии от процеса на създаване на изделията: от проектирането до пълната техническа подготовка за серийно производство. Отличните технически познания на нашите инженери-проектанти и богатият им опит със специализиран софтуер за конструктивен анализ и графично изобразяване позволяват бързо и ефективно създаване на 2D и 3D-чертежи. Форматите на тези документи са сред най-разпространените и са съвместими както с вътрешната система за управление на бизнес активите, така и с повечето CAD системи, използвани от нашите партньори.

Преоборудването на предприятието с нови, съвременни CNC-машини предизвика формирането на специализиран екип от CAM-инженери, които познават и прилагат най-новите технически решения в областта на машинната обработка. В едно с инженерите, насочени към специалните процеси в производството, те обезпечават стабилна основа за бързо и ефективно усвояване на нови модели хидравлични цилиндри.


За поддържане на високите нива на качество е обособена и оборудвана с модерна техника лаборатория за технически контрол. Там специално подготвени инженери гарантират високото качество на нашите продукти използвайки измервателно оборудване  от висок клас. В лабораторията има налични 3D измервателна машина,  специфични машини за измерване нивата на твърдост и грапавост на детайлите, за безразрушителен анализ на металите, за анализ и определяне на техническата чистота на материалите, както и за металографски анализ.