Пръти

За производство на бутални пръти ние използваме и двата начина: чрез употреба на обичайни хромирани, стоманени пръти или чрез изцяло вътрешно производство, започвайки от суров материал. За тази цел ХЕС има налични машини за CNC-струговане, безцентрово шлайфане, полиране, както и собствена електро-галванична инсталация за нанасяне на твърдо хромово покритие.

Стандартната дебелина на хромовото покритие е между 25μm до 35μm. По-голяма дебелина също може да бъде обезпечена при специално изискване. При провеждането на 200-часов тест в неутрална солна мъгла, гарантираното ниво на корозионна устойчивост е клас 9 съгл.ISO 10289 NSS.

Устройства за индукционно закаляване ни дават възможност да произвеждаме закалени, плътни или кухи пръти до 1.5 метра дължина.