Компактни детайли

Широка гама от 2, 3 и 5 осни, високо прецизни CNC машини на японската фирма MAZAK обезпечават най-доброто качество на компактни детайли като: бутала, затвори, дъна, интегрирани клапанни блокове, захранващи блокове и др.

Почистването и премахването на заусенъци на стругованите и фрезовани детайли е от изключителна важност за понататъшната надеждна работа на хидравличните цилиндри. За тази цел, освен обичайните измиващи машини, ХЕС използва TEM-машина (термично енергиен метод) на фирма KENNAMETAL Extrude Hone. Термично-енергийният метод представлява изгаряне на газ метан в херметизирана камера под налягане, при което получаващата се окисидираща реакция премахва острите ръбове, стружки или скрити замърсявания от машинно обработените компоненти.

Секторът за производство на компактни детайли, който е разположена на територия над 5000 m2 разполага също и с напълно автоматизирана система, включваща: склад за материали, товарен / разтоварен манипулатор и ленто-отрезни машини.