Финално изготвяне

По принцип ние използваме вертикален монтаж, тъй като по този начин ние можем да обезпечим пълна съосност между тялото на цилиндъра и неговия бутален прът по време на монтажа. Въпреки това, при някой много леки цилиндри опцията за хоризонтален монтаж съществува. Осем двустранни устройства за тестване ни дават възможност всеки един произведен цилиндър да премине през херметичен тест под високо налягане Централна хидравлична станция доставя хидравлично масло с константна чистота до всяко от устройствата за тестване.

Два конвейера, всеки от които оборудван с измиваща, фосфатираща и изсушаваща секции са на разположение. Бояджийските системи GRACO за ръчно полагане на грунд и боя са електростатични, което осигурява равномерно разпределение на субстанциите. В комбинация с първоначално дробоструената повърхност на цилиндрите покривният слой гарантира клас 10 съгл. ISO 9227 NSS след провеждане на 500-часов тест на неутрална солна мъгла.