MAPW62


MAPW 35÷62cm3

Приложение:

Селскостопански машини
Строителни машини
Минни машини
Машини за хранителната промишленост
Хидравлични трансмисии
Вибрационни машини
Вентилатори
Специални превозни средства

Опции: 

Различни видове присъединителни фланци
Различни видове портове
Различни видове изходящи валове
Различни резби и стандарти на портовете
Вградени клапани

Предимства:

Висок стартов момент
Плавност на работа и малки пулсации
Дълъг експлоатационен живот
Висока мощност

Алтернатива на 

Rexroth: A10FE


Технически данни


Код

Геометричен обем

cm3/rev [in3/rev]

Max. Скорост

RPM

Max. Въртящ момент***

Nm [lb-in]

Мощност

kW [HP]

Max. Налягане

bar [PSI]

Max. Дебит

l/min [GPM]

Torque Constant *****

Nm/bar [lb-in/PSI]

Speed Constant *****

RPM/(l/min) [RPM/GPM]
прод. крат.* прод.
прек.** прод.
крат.** прод.
крат.**прод. крат.* - -
MAPW 35 36.16 [2.21] 4000 4500 202 [1789] 242 [2142] 58 [78] 84 [113] 350 [5080] 420 [6100] 145 [38.3] 163 [43.1] 0.52 [0.32] 26.3 [99.4]
MAPW 40 41.59 [2.54] 4000 4500 232 [2053] 278 [2460] 67 [90] 97 [130] 350 [5080] 420 [6100] 167 [44.1] 187 [49.4] 0.6 [0.364] 22.84 [86.5]
MAPW 46 47.13 [2.88] 4000 4500 263 [2328] 315 [2788] 76 [102] 110 [148] 350 [5080] 420 [6100] 189 [50] 212 [56] 0.68 [0.41] 20.2 [76.3]
MAPW 50 49.94 [3.05] 3600 4200 278 [2460] 326 [2885] 76 [102] 110 [148] 350 [5080] 410 [5950] 180 [47.5] 210[55.5] 0.72 [0.437] 19.02 [72]
MAPW 52 51.95 [3.17] 3850 4330 290 [2566] 347 [3071] 80 [107] 120 [161] 350 [5080] 420 [6100] 200 [52.8] 225 [59.4] 0.75 [0.454] 18.28 [70.2]
MAPW 58 58.8 [3.59] 3398 3823 320 [2832] 375 [3320] 80 [107] 120 [161] 340 [4930] 400 [5080] 200 [52.8] 225 [59.4] 0.85 [0.515] 16.13 [61.1]
MAPW 62 62.4 [3.81] 3050 3500 318 [2814] 377 [3337] 80 [107] 120 [161] 320 [4640] 380 [5510] 190 [50] 215 [56.8] 0.9 [0.546] 15.23 [57.6]

Максималното налягане е най-високото допустимо налягане, което може да възникне при макс. 1% от всяка минута;

Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI]

** Кратковременна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта.

*** Теоретичен въртящ момент;

**** Изчислените максимални стойности се базират на оптималната посока на силите Fr, Fa и оптималното положение на вала.

***** Постоянните стойности се използват за изчисляване на въртящия момент и скоростта с ефективност на двигателя =0.95 и =0.9.

Общи стойности:

Мин. Скорост RPM 500
Макс. Налягане на дренажа bar [PSI] 5 [70]
Препоръчителен работен флуид  На минерална основа - HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4)
Температурен диапазон °C [°F]
-40+82 [-40+180]
Оптимален диапазон на вискозитета cSt [SUS] 12+68 [70+320]
Филтрация ISO code 18/16/13 (Min. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона)