MAP62


MAP 52÷62cm3

Приложение:

Селскостопански машини
Строителни машини
Минни машини
Машини за хранителната промишленост
Хидравлични трансмисии
Вибрационни машини
Вентилатори
Специални превозни средства

Опции:

Различни видове присъединителни фланци
Различни видове портове
Различни видове изходящи валове
Различни резби и стандарти на портовете
Вградени клапани

Предимства:

Висок стартов момент
Плавност на работа и малки пулсации
Дълъг експлоатационен живот
Висока мощност
   

Алтернатива на

Rexroth: A4FM, A10FM; 

Linde: HMF-02; 

Poclain: M2,M3; 

Sauer Danfoss: 90M,40M; 

PWG: MF; 

Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; 

Eaton: MFX, Series 1;

Технически данни


Код

Кубатура

cm3/rev [in3/rev]

Max. Скорост

RPM

Max. Въртящ момент***

Nm [lb-in]

Мощност

kW [HP]

Max. Налягане

bar [PSI]

Max. Дебит

l/min [GPM]
прод. прек.* прод.
прек.** прод.
прек.** прод.
прек.**прод. прек.*
MAP 52 51.95 [3.17] 3850 4330 290 [2566] 347 [3071] 80 [107] 120 [161] 350 [5080] 420 [6100] 200 [52.8] 225 [59.4]
MAP 58 58.8 [3.59] 3398 3823 320 [2832] 375 [3320] 80 [107] 120 [161] 340 [4930] 400 [5800] 200 [52.8] 225 [59.4]
MAP 62 62.4 [3.81] 3050 3500 318 [2814] 377 [3337] 80 [107] 120 [161] 320 [4640] 380 [5510] 190 [50] 215 [56.8]

Максималното налягане е най-високото допустимо налягане, което може да възникне при макс. 1% от всяка минута;

Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI]

** Кратковременна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта.

*** Теоретичен въртящ момент;

**** Изчислените максимални стойности се базират на оптималната посока на силите Fr, Fa и оптималното положение на вала.

***** Постоянните стойности се използват за изчисляване на въртящия момент и скоростта с ефективност на двигателя =0.95 и =0.9.

Мин. Скорост RPM 500
Макс. Налягане на дренажа bar [PSI] 5 [70]
Препоръчителен работен флуид На минерална основа - HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4)
Температурен диапазон °C [°F]
-40+82 [-40+180]
Оптимален диапазон на вискозитета cSt [SUS] 12+68 [70+320]
Филтрация ISO code 18/16/13 (Mин. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона)