MAP 50


MAP 35÷50cm

Приложения:

Селскостопански машини
Строителни машини
Минни машини
Хидравлични трансмисии
Вибрационни машини
Вентилатори
Съоръжения с общо машиностроително предназначение
    

Опции:

Различни видове присъединителни фланци
Различни видове портове
Различни видове изходящи валове
Различни резби и стандарти на портовете
Вградени клапани

Преимущества:

Висок стартов момент
Плавност на работа и малки пулсации
Дълъг експлоатационен живот
Висока ефективностАлтернатива на 

Rexroth: A4FM, A10FM; 

Linde: HMF-02; 

Poclain: M2,M3; 

Sauer Danfoss: 90M,40M; 

PWG: MF; 

Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; 

Eaton: MFX, Series 1.

Технически данни


Код

Геометричен обем

cm3/rev [in3/rev]

Max. Скорост

RPM

Max. Въртящ момент**

*Nm [lb-in]

Мощност

kW [HP]

Max. Налягане

bar [PSI]

Max. Дебит

l/min [GPM]
прод. крат.* прод.
прек.** прод.
крат.** прод.
крат.** прод.
крат.*
MAP 35 36.16 [2.21] 4000 4500 202 [1789] 242 [2142] 58 [78] 84 [113] 350[5080] 420 [6100] 145 [38.3] 163 [43.1]
MAP 40 41.59 [2.54] 4000 4500 232 [2053] 278 [2640] 67 [90] 97 [130] 350 [5080] 420 [6100] 167 [44.1] 187 [49.4]
MAP 46 47.13 [2.88] 4000 4500 263 [2328] 315 [2788] 76 [102] 110 [148 ] 350 [5080] 420 [6100] 189 [50] 212 [56]
MAP 50 49.94 [3.05] 4000 4200 278 [2460] 326 [2885] 76 [102] 110 [148 ] 350 [5080] 410 [5950] 180 [47.5] 210 [55.5]

* Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI]

** Кратковременна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта.

*** Теоретични стойности

Общи стойности:

Мин. Скорост RPM 500
Макс. Налягане на дренажа bar [PSI] 5 [70]
Препоръчителен работен флуид На минерална основа - HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4)
Температурен диапазон °C [°F]
-40+82 [-40+180]
Оптимален диапазон на вискозитета cSt [SUS] 12+68 [70+320]
Филтрация ISO code 18/16/13 (Min. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона)