Телескопични цилиндри

Телескопичните цилиндри са пригодни в случите на ограничени възможности за инсталиране, и в същото време изпълняват изискванията за възможно най-дълъг ход. Всички степени на цилиндрите са под налягане от едната страна, като мощта на цилиндрите намалява по време на тяхното разпъване. Движението в посока прибиране се осъществява благодарение на собственото тегло, както и на теглото на повдиганото съоръжение.

Приложение: саморазтоварни ремаркета или самосвали, мото и електрокари, повдигащи платформи

Еднодействащи телескопични цилиндри

Телескопичните цилиндри са пригодни в случите на ограничени възможности за инсталиране, и в същото време изпълняват изискванията за възможно най-дълъг ход. Всички степени на цилиндрите са под налягане от едната страна, като мощта на цилиндрите намалява по време на тяхното разпъване. Движението в посока прибиране се осъществява благодарение на собственото тегло, както и на теглото на повдиганото съоръжение. Приложение: саморазтоварни ремаркета или самосвали, мото и електрокари, повдигащи платформи

Двойнодействащи телескопични цилиндри

Тези телескопични цилиндри не се прибират под действие на собствената си тежест и това е валидно за всяка една от степените им. Поради това двойнодействащите цилиндри са много по-сложни като конструкция в сравнение с еднодействащите. Приложение: смето-събиращи камиони, прикачни ремаркета, камиони за транспорт на контейнери.