Хидравлични цилиндри

Понастоящем ХЕС АД проектира и произвежда продукти изключително по заявки и спецификации на клиента. Видовете цилиндри, произвеждани от компанията са както следва:

Бутални хидравлични цилиндри – еднодействащи и двойнодействащи с диаметър на буталото от 30мм до 250 мм
Плунжерни хидравлични цилиндри – с диаметър на плунжера от 20мм до 200мм и максимална дължина на хода до 3000мм
Телескопични хидравлични цилиндри – еднодействащи и двойнодействащи
Рейкови цилиндри

С диаметър на плунжера от 20мм до 200мм и максимална дължина на хода до 3000мм

Еднодействащи и двойнодействащи с диаметър на буталото от 30мм до 250мм

Еднодействащи и двойнодействащи