Рейкови Цилиндри


Рейковите цилиндри са тип линейни активатори, които конвертират линейното движение на рейката във въртеливо движение на зъбното колело. Линейното движение породено от хидравличното налягане върху буталото на рейката предизвиква съответно завъртане на зацепеното към нея зъбно колело, превръщайки по този начин линейното движение в ротационно.