Двойнодействащ бутален цилиндър с двустранно изнасяне


Тези цилиндри работят с едно бутало и два противоположно разположени бутални пръта. Докато единият бутален прът излиза навън, другият се прибира навътре. В резултат на това двата края могат да вършат реципрочна работа за позициониране или придвижване с еднаква сила, еднакъв ход и еднаква скорост. Намират широко приложение, там където се изисква бутаща или дърпаща сила и в двата края на цилиндъра.