Бутални еднодействащи цилиндри


В зависимост от коя страна на буталото се подава хидравличното налягане, тези цилиндри могат да упражняват бутаща или дърпаща сила. Камерата без хидравлично налягане обикновено е свързана с атмосферата, но е предпазена от попадане на замърсяване чрез въздушен филтър. Възможно е в тази камера да се постави и прецизно изчислена пружина за връщане на буталото в изходно положение.

Приложение: селско-стопански машини, преси, конвейери и др.