Бутални цилиндри с демпфериране в края на хода


Това са обичайни бутални еднодействащи или двойнодействащи хидравлични цилиндри, които имат вграден в конструкцията си намалител на скоростта в края на хода. Намаляването на скоростта на буталото при достигане на някоя от крайните си точки намалява напреженията върху компонентите на цилиндрите и намалява вибрациите, предавани на структурата на машината от която те са част.