PAP


РAP 35÷62cm3

Приложения:

Хидравлични системи от отворен тип
Селскостопански машини
Строителни машини
Минни машини
Вибрационни машини
Съоръжения с общо машиностроително предназначение

Опции:

Различни видове портове
Различни видове изходящи валове
Различни резби и стандарти на портовете

Преимущества:

Ниски нива на шума
Ниски нива на пулсации
Дълъг експлоатационен живот
Висока мощност
Висока ефективност
 


Алтернатива на 

Rexroth: A4FO; 

Bondioli&Pavesi: A4


Технически данни


Код

Геометричен обем

cm3/rev [in3/rev]

Max. Скорост

RPM

Max. Въртящ момент***

Nm [lb-in]

Мощност

kW [HP]

Max. Налягане

bar [PSI]

Max. Дебит

l/min [GPM]
прод. крат.* прод. прек.** прод.
крат.** прод.
крат.** прод.
крат.*
PAP 35 36.16 [2.21] 2800 3150 202 [1789] 242 [2142] 41 [55] 58 [78] 350 [5080] 420 [6100] 100 [26.4] 114 [30]
PAP 40 41.59 [2.54] 2800 3150 232 [2053] 278 [2460] 47 [63] 67 [90] 350 [5080] 420 [6100] 116 [30] 131 [35]
PAP 46 47,13 [2.88] 2800 3150 263 [2328] 315 [2788] 54 [72.5] 77 [198] 350 [5080] 420 [6100] 132 [34.9] 148 [39]
PAP 50 49.94 [3.05] 2500 2800 278 [2460] 326 [2885] 54 [72.5] 77 [198] 350 [5080] 410 [5950] 132 [34.9] 148 [39]
PAP 52 51.95 [3.17] 2400 2700 290 [2566] 347 [3071] 58 [77.8] 77 [198] 350 [5080] 420 [6100] 132 [34.9] 148 [39]
PAP 58 58.8 [3.59] 2130 2390 320 [2832] 375 [3320] 58 [77.8] 77 [198] 340 [4930] 400 [5800] 132 [34.9] 148 [39]
PAP 62 62.4 [3.81] 2000 2250 318 [2814] 377 [3337] 58 [77.8] 77 [198] 320 [4640] 380 [5510] 132 [34.9] 148 [39]

Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI]

** Кратковременна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта.

*** Теоретични стойности

Общи данни:

Мин. Скорост RPM 500
Макс. Налягане на дренажа bar [PSI] 5 [70]
Препоръчителен работен флуид
На минерална основа - HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4)
Температурен диапазон °C[°F] -40÷82 [-40÷180]
Оптимален диапазон на вискозитета cSt [SUS] 12÷68 [70÷320]
Филтрация  ISO code 18/16/13 (Мин. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона)