MAP 28


MAP 22÷28cm

Приложения:

Селскостопански машини
Строителни машини
Минни машини
Хидравлични трансмисии
Вибрационни машини
Вентилатори
Съоръжения с общо машиностроително предназначение

Опции: 

Наклонена плоча
Различни видове присъединителен фланец
Различни опции за  работни портове
Портове за високо налягане
Вградени клапани

Преимущества:

Високи стартови обороти
Плавна работа
Дълъг експлоатационен живот
Висока мощност
Алтернатива на 

Rexroth: A4FM, A10FM; 

Linde: HMF-02; 

Poclain: M2,M3; 

Sauer Danfoss: 90M,40M; 

PWG: MF; 

Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; 

Eaton: MFX, Series 1.

Технически данни


Код

Геометричен обем

cm3/rev [in3/rev]

Max. скорост

RPM

Max. Въртящ момент**

*Nm [lb-in]

Мощност

kW [HP]

Max. Налягане

bar [PSI]

Max. Дебит

l/min [GPM]

прод.

крат.*

прод.

прек.**

прод.

крат.**

прод.

крат.**

прод.

крат.*

MAP 22

22.15 [1.35]

4200

4700

123 [1088]

148 [1310]

37 [50]

54 [72]

350 [5080]

420 [6100]

93 [24.6]

104 [31.7]

MAP 28

28.47 [1.74]

4200

4700

159 [1407]

190 [1682]

48 [64]

70 [94]

350 [5080]

420 [6100]

120 [31.7]

134 [35.4]

Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI]

** Кратковременна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта.

*** Теоретични стойности

Общи стойности:

Мин. Скорост

RPM

500

Макс. Налягане на дренажа

bar [PSI]

5 [70]

Препоръчителен работен флуид

На минерална основа - HLPfDIN 51524) или HM(ISO 6743/4)

Температурен диапазон

°C [°F]

-40÷82 [-40÷180]

Оптимален диапазон на вискозитета

cSt [SUS]

12÷68 [70÷320]

Филтрация

ISO code 18/16/13 (Мин. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона)