MAP 100


MAP 63÷100cm3

Приложения:

Селскостопански машини
Строителни машини
Минни машини
Хидравлични трансмисии
Вибрационни машини
Вентилатори
Съоръжения с общо машиностроително предназначение

Опции:

Различни видове присъединителни фланци
Различни видове портове
Различни видове изходящи валове
Различни резби и стандарти на портовете
Вградени клапани

Преимущества:

Висок стартов момент
Плавност на работа и малки пулсации
Дълъг експлоатационен живот
Висока мощност
Висока ефективност


Алтернатива на 

Rexroth: A4FM, A10FM; 

Linde: HMF-02; 

Poclain: M2,M3; 

Sauer Danfoss: 90M,40M; 

PWG: MF; 

Bondioli&Pavesi: HPM7, M8, M4MF; 

Eaton: MFX, Series 1.

Технически данни


Код

 Геометричен обем

cm3/rev [in3/rev]

Max. Скорост

RPM

Max. Въртящ момент***

Nm [lb-in]

Мощност

kW [HP]

Max. Налягане

bar [PSI]

Max. Дебит

l/min [GPM]
прод. крат.** прод.
крат.** прод.
крат.** прод.
крат.** прод.
крат.*
MAP 63 63.58 [3.88] 3500 4000 354 [3133] 425 [3762] 89 [120] 129 [173] 350 [5080] 420 [6100] 223 [58.9] 255 [67.4]
MAP 71 71.5 [4.36] 3500 4000 398 [3523] 478 [4230] 100 [134] 145 [195] 350 [5080] 420 [6100] 250 [66] 286 [75.6]
MAP 75 76.84 [4.69] 3500 4000 428 [3788] 514 [4549] 108 [145] 156 [209] 350 [5080] 420 [6100] 269 [71.1] 308 [81.4]
MAP 92 93.18 [5.69] 3500 4000 514 [4549] 616 [5452] 130 [174] 188 [252] 350 [5080] 420 [6100] 326 [86.1] 370 [97.7]
MAP 100 98.75 [6.03] 3240 3750 550 [4870] 645 [5710] 130 [174] 188 [252] 350 [5080] 410 [5950] 320 [84.5] 370 [97.7]

Скорост (дебит) за кратковременна работа е за налягания 150[2200] bar[PSI]

** Кратковременнна работа е допустима до 10% от времетраенето на жизненият цикъл на продукта.

*** Теоретични стойности

Общи стойности:

Мин. Скорост RPM 500
Макс. Налягане в дренажа bar [PSI] 5 [70]
Препоръчителен работен флуид
На минерална основа - HLP(DIN 51524) или HM(ISO 6743/4)
Температурен диапазон °C  [°F]
-40÷82 [-40÷180]
Оптимален диапазон на вискозитета cSt [SUS] 12÷68 [70÷320]
Филтрация ISO code 18/16/13 (Min. препоръчана филтрация на флуида от 10 микрона)