ХЕС АД - спонсор на ФОНДАЦИЯ ТЕЛЕРИК АКАДЕМИЯ


"Хидравлични елементи и системи" АД е един от основните спонсори, които подкрепят Фондация "Телерик академия" в организирането на безплатни обучения на деца и младежи в гр. Ямбол, желаещи да изучават дигитални науки и технологии. На среща в Общински детски комплексЯмбол на Венцислав Клаудов, прокурист на ХЕС АД бе връчен сертификат за оказаната подкрепа.