ХЕС АД - Партньор в дуалното обучениеОт няколко години „Хидравлични елементи и системи”АД е партньор на ПТГ „Иван Райнов”в дуалната форма на обучение. При нас учениците работят в реална работна среда и за положения труд получават трудово възнаграждение.

Опитът, който трупат учениците докато работят в нашето предприятие е безценен. Наравно с по-опитни колеги и под ръководството на наставници те работят със сложни и високотехнологични машини и по този начин имат възможността да започнат работа веднага след завършването, без да губят време в допълнителна подготовка.


ХЕС АД - Партньор в дуалното обучение /видео/