ДО АКЦИОНЕРИТЕ НА ХЕС АДС Ъ О Б Щ Е Н И Е


Приемът на акционери в офиса на ХЕС АД е временно преустановен.


За да получите дивиденти за минали години следва да използвате заявлението, в секция „За инвеститори“:


https://www.hes.bg/uploads/2021/02/Zajavlenie-divident-HES.doc 


Можете да изпратите заявлението по електронна поща на e-mail:


investor@sphold.com